Systemisch werk

Opstellingen, een bron van leren

In een opstelling kan een vraaginbrenger een vraag of thema onderzoeken in het kader van het systeem waarin zijn vraag speelt; dit wordt systemisch werk genoemd.
Een systeem is een geheel van leden, die samen als één dynamisch geheel functioneren. Zo’n systeem is bijvoorbeeld een gezin, een partnerrelatie, een familie, een team, een organisatie.

Opstellingen geven inzicht, ervaring en taakbesef in verschijnselen waar individuen, groepen en organisaties mee kunnen worstelen. Als de verschijnselen eenmaal in hun dieptestructuur bewust worden, zijn ze van grote waarde en een bron van leren.

Voor alles en iedereen een eigen plek

In systemen is er voor iedereen een plek ten opzichte van de andere leden. Leden van het systeem kunnen onbewust hun geëigende plek verliezen en er kan plekverwarring ontstaan. Door een vraagstuk in het systeem te plaatsen, komen zowel de vraag als de oplossing in een ander licht te staan. Het doel van systemisch werk is om de verstrikkingen van de vraaginbrenger aan het licht te brengen en te werken aan de terugkeer naar de plek die er voor hem of haar is. In het werken met opstellingen blijkt, dat het systeem rustig wordt, als ieder lid van dat systeem zijn/haar eigen plek heeft.

Symptomen als boodschappers en richtingaanwijzers naar oplossingen

Opstellingen maken dynamieken, verstrikkingen, plek en taakverwarringen en bindingen in systemen zichtbaar. Een systeem strekt zich over meerdere generaties uit. Wanneer leden onbewust in het lot van anderen verstrikt en gebonden raken, klinken echo’s uit het verleden door in ons heden. De vraag die iemand inbrengt heeft meer kanten, er hoort een doel, een verlangen, een probleem bij en er horen symptomen bij. Symptomen zijn doorgaans terugkerende verschijnselen, die als probleem ervaren worden en klachten teweeg brengen.

Opstellingen en het Opstellerscollectief

We zijn met 3 opstellers. Ieder van ons heeft haar of zijn eigen aanpak en expertise. Er zijn veel verschillende vormen mogelijk. Afhankelijk van de vraag die je wilt onderzoeken. Om je indruk te geven van wat er zoal mogelijk is, staan er hieronder een heel aantal uitgewerkt. Samen met de begeleider van jouw keuze kom je tot een vorm die bij jouw vraag past.

Familieopstellingen

Organisatie- en teamopstellingen

Mens en dieropstellingen

Structuur- of onderzoeksopstellingen

Rituele opstellingen

Supervisieopstellingen

Opstellingen rondom rouw