Vraagsteller

De vraagsteller is degene voor wie wordt opgesteld. Zijn of haar vraag geeft de opstelling focus en diepgang. Het kan een vraag zijn waar je al lang mee rondloopt, of één die naar voren kwam in een begeleidingstraject. Er zijn vele soorten vragen die zich lenen om systemisch te onderzoeken.

Als je aan de hand van een opstelling je vraag wilt onderzoeken, dan is de eerste stap het vinden van een begeleider. Het opstellerscollectief heeft 3 ervaren opstellers. We werken vanuit dezelfde basis en we hebben elk eigen expertise. Onder het kopje  Wie zijn wij? vind je meer info en onze websites. 

Kies degene bij wie je het beste gevoel hebt, die je het meest aanspreekt. Daarna volgt een intakegesprek. Je maakt kennis en onderzoekt samen de vraag die je wilt stellen voor de opstelling. Daaruit volgt ook de vorm: past een familieopstelling, of toch meer een rituele opstelling? Misschien is een droomopstelling beter of een opstelling met de verlangenzin? Onder het kopje Systemisch werk vind je meer voorbeelden met uitleg.

Jullie plannen samen op welke opstellingendag je je vraag komt inbrengen. En dan gaat het gebeuren! 

> Meer info over onze werkwijze en de opstellingendag