Werkwijze

Je wilt graag een opstelling doen. Dat kan tijdens een opstellingendag. Die organiseren we één à twee keer per maand. Een dag waarop we maximaal vier opstellingen doen. Als vraagsteller die een opstelling komt doen, heb je vooraf contact gezocht met een opsteller. Meestal heb je dan een voorbereidende sessie met de begeleider om je vraag te verkennen en het voorouderlijk veld in kaart te brengen. Bijvoorbeeld door een genogram te maken. Dat is een soort familiestamboom waarin belangrijke gebeurtenissen en dynamieken worden opgenomen.

Op de opstellingendag is ruimte voor maximaal vier opstellingen. Meestal ben je dus niet de enige die een vraag inbrengt. Bij de andere opstellingen ben je als getuige aanwezig en soms word je gevraagd om mee te doen als representant. Als representant representeer je bijvoorbeeld een familielid of een onderdeel van de organisatie. Dat is absoluut geen verplichting.

Naast de vraagstellers zijn er ongeveer 15 representanten. Zij worden door het Opstellerscollectief uitgenodigd en komen om opgesteld te worden. Ze hebben ervaring met opstellingenwerk.

De opstellingendagen vinden in principe plaats in Tiel (Zuiderhavenweg 6)

Kijk in de agenda voor beschikbare data of neem contact op