Rituele opstellingen

Het leven voert ons telkens naar nieuwe niveaus van rijpheid voort en we maken gebeurtenissen mee waar we niet altijd mee rond komen. Het is dan alsof er een deur open blijft staan en het blijft alsmaar ‘tochten’. Dit geldt voor ons individuele leven en ook voor systemen zoals gezinnen, families, teams en organisaties; het verleden blijft zich dan opdringen in het heden. Rituelen zijn een mooie manier om kleine en grote overgangen in het leven te markeren en kracht bij te zetten. Rituelen dienen ook om reeds ingezette  overgangen die in het verleden niet voltooid zijn, alsnog te voltooien. Denk aan geboorterituelen, rouw- en verliesrituelen, verhuisrituelen, het voltooien en bekrachtigen van een persoonlijke transitie die je doorleefd hebt. 

Kenmerken van onvoltooide overgangen en gebeurtenissen is dat zij zich op blijven dringen, bijvoorbeeld het gevoel alsmaar  teruggetrokken te worden, alsof je aan een elastiek zit. Rituele opstellingen kunnen tot doel hebben om een overgangssituatie:

in beeld te brengen; de onbewuste invloeden komen in beeld, inclusief de taken die bij de overgang horen 

  • in gang te zetten; de eerste stappen worden kracht bij gezet
  • te voltooien; de hele weg die gegaan is wordt ritueel gezien in alle fasen herhaald. Zo kan een intensief individueel traject mooi afgerond worden met een rituele opstelling.