Voor organisaties 

Met organisatieopstellingen ga je op zoek naar oorzaken van verstoringen van de ordening in de organisatie en wat er nodig is om deze verstoringen op te heffen zodat er ruimte komt voor groei en ontwikkelingen.

Iedere organisatie is uniek wat haar ontstaansgeschiedenis, levensloop, beïnvloeding van omgevingsfactoren betreft; het is altijd maatwerk. Daarom ontwikkelden wij een gefaseerd programma waarin dit maatwerk tot zijn recht kan komen.  

Dit programma bestaat uit de volgende fasen: 

  1. een systemische inventarisatie van de doelen, problemen, symptomen en gewenst effect, 
  2. een systemisch onderzoek met een kleine groep vertegenwoordigers uit de organisatie
  3. een (of meer) organisatieopstelling(en)
  4. een vertaalslag naar de organisatiepraktijk
  5. het ontwerpen van een maatwerk herstel- en ontwikkelplan
  6. waar nodig of gewenst support bij het implementeren van het plan.

De bewustwording en inzichten groeien bij iedere stap. 

Mogelijke vormen zijn: 

  • Systemische quick scan met leiders/veranderaars

Duur:  een dagdeel

Opbrengst: in grote lijnen zicht op wat er speelt in jouw organisatie en wat dit voor jou kan gaan betekenen, als onderbouwing voor de keus een systemisch traject te openen. 

  • ‘Heidedagenwerk’ bij transities met leiders (en alle medewerkers) voor kleine en middelgrote organisaties

Duur: 2 heidedagen 

Opbrengst: Gezamenlijk beeld van wat er te ontwikkelen valt, gemeenschappelijk  inzicht in wat belemmert, wat de ontwikkeling dient en wat de centrale ontwikkeltaak is, zicht op de onderliggende dynamieken, wat er nodig is om de ordening te herstellen en welke soort van support specifiek bekrachtigend is. We ronden af met de vertaalslag naar de organisatiepraktijk en met een ritueel van participatie. 

N.B.: Bij grote organisaties is dat praktisch vaak niet mogelijk, maar kunnen de bovengenoemde stappen in delen plaatsvinden, waarbij we bij de opstellingen zelf het grotere geheel opstellen, waar het deel onderdeel van uitmaakt.    

  • Teamontwikkeling vanuit systemisch perspectief voor teams

Duur: Een systemisch onderzoek; 1 dagdeel, 2 opstellingen, 1 dagdeel. De verdere duur is afhankelijk van de vertaalslag naar de organisatiepraktijk en de gewenste begeleiding. 

Opbrengst: Verstoringen in de teamontwikkeling verhelpen.

KLIK HIER VOOR VERDIEPENDE INFORMATIE

Heb je vragen, weet je welkom om contact met ons te zoeken en te overleggen wat voor jou en de organisatie die je van dienst wilt zijn, het beste kan werken.