Wie zijn wij?

In 2014 besloten vijf systemisch werkers samen te werken om opstellingendagen te organiseren. Zo ontstond het Opstellerscollectief: ervaren opstellers, ieder met een eigen bureau voor begeleiding. Nu zijn we met drie. Als je een vraag wilt inbrengen voor een opstelling neem je contact op met één van ons. Je kiest degene die bij je past.

Mirjam Broekhuizen www.mirjambroekhuizen.nl
Vivien Broekman www.viavida.nl
Denise van Geelen
www.denisevangeelen.nl