Mens en dier opstellingen

Opstellingen kunnen dienen bij alle vormen van relaties en relationele verbanden, ook bij mens en dier relaties. Ook voor dieren geldt dat zij deel uitmaken van systemen; een paard en zijn berijder, een hond en zijn baasje, een poes en het gezin. In de dynamiek tussen mens en dier kunnen zich verschijnselen voordoen die een bron voor leren zijn. Dieren zijn sensitieve wezens, zij pikken veel op van hun verzorgers en gaan dat spiegelen. Niet zelden nemen ze een taak op van hun verzorgers of vertegenwoordigen zij een verinnerlijkt of extern geuit conflict, of een niet genomen taak.

Een mens en dier opstelling geeft je sleutels in handen om het dier te begrijpen en te verstaan in wat het je te zeggen heeft. In opstellingen waar dieren bij aanwezig zijn reageren ze direct op de oplossing; ze ontspannen en komen op hun plek. Een opstelling biedt je de mogelijkheid om de klachten, symptomen en het gedrag van een dierte begrijpen, als er in het systeem aanleidingen voor zijn, biedt het je tevens sleutels tot je eigen ontwikkeling, groei en innerlijke rust.