Supervisieopstellingen

Leiders, trainers, begeleiders, therapeuten en coaches hebben te maken met krachtenvelden waarin overdracht speelt. Zij kunnen in een impasse komen; er zit geen ontwikkeling of voortgang meer in de processen die zij begeleiden en je krijgt er soms de vinger niet op. 

Supervisieopstellingen zijn snijvlakopstellingen; ze geven je zicht op wat in de onderstroom speelt in de dynamiek tussen jou en de ander, jou een de groep, jou en de organisatie, of tussen de organisatie en andere groepen. Naast het zien wat er gebeurt, krijg je ook zicht op de leerbeweging die dienend is om wat stagneert weer op stroom te brengen.