Relatieopstelling

Een bijzondere vorm van een familieopstelling is de relatieopstelling. Als er vragen zijn rond het functioneren van een relatie kan met behulp van een opstelling onderzocht worden hoe de dynamiek is tussen de partners en wat ieders aandeel daarin is. Zichtbaar wordt welke beweging beiden maken ten opzichte van elkaar, welk effect die heeft op de ander en wat de basis is van de dynamiek. Om na te gaan waar die beweging vandaan komt  biedt vervolgens een specifieke familieopstelling inzicht in de patronen binnen het systeem van herkomst en de plek die elk van de beide partners daarin heeft ingenomen. Op die manier kunnen verstrikkingen uit het familiesysteem helder worden en hun invloed op de relatie tussen de partners. Ook wordt helder vanuit welke plek beide partners in de relatie naar elkaar kijken en acteren. Door je bewust te worden van je eigen aandeel in de dynamiek in een relatie komen nieuwe handelingsperspectieven in beeld.