Ouder-kind opstellingen

Ouders kunnen zich grote zorgen maken om hun kind(eren). Het kan gaan om het gedrag van een kind, of om problemen waar het kind mee worstelt. Kinderen zijn openlijk of verborgen zeer loyaal en kunnen grotere en kleinere taken op zich nemen, die je als ouders niet voor je kinderen bedoeld had. Kinderen kunnen zo tekens laten zien van spanning, onrust, instabiliteit, steeds terugkerende klachten, zorgwekkend gedrag en gemoed. Scheidende ouders kunnen zich afvragen wat plek is voor het kind, of wat belangrijk is in het dienen van hun kinderen op hun pad.

Opstellingen kunnen in beeld brengen wat de ouders kunnen doen of juist laten, om het kind te dienen op zijn pad. Kinderen kunnen ook iets spiegelen van het ‘onopgeloste’ of ‘onvoldoende erkende’ uit het verleden. Als ouders krijg je dan zicht op waar het kind op resoneert en wat het middels zijn gedrag of klachten vertegenwoordigt en wat je als ouder kunt doen om het kind terug te brengen op de plek die er voor het kind is.

Bij wat voor vraag is een ouder-kind opstelling dienend?

  • Hoe dien ik als ouder, hoe dienen wij als ouders, dit kind op zijn of haar pad?